რა არის უძრავი ქონების მმართველი კომპანია | sea-inside.net
 • RU
 • EN
 • KZ
 • © Sea Inside 2019-2023
  Კითხვის დრო: 2 წუთი
  Автор: admin

  რა არის უძრავი ქონების მმართველი კომპანია

  რატომ გვჭირდება უძრავი ქონების მმართველი კომპანია და რა მოვალეობები შედის მის ფუნქციებში? | Sea Inside

  ცნება „მმართველი კომპანია“ მრავალ სფეროში ხვდება – საინვესტიციო ინდუსტრიაში, მენეჯმენტში და ა. შ. დღეს ვისაუბროთ მათზე, ვინც მუშაობს საბინაო და კომუნალურ სექტორში.

  რა არის მმართველი კომპანია

  მმართველი კომპანია – კერძო ორგანიზაციაა, რომელიც ბინების/აპარტამენტების მფლობელებთან შეთანხმების საფუძველზე ახორციელებს უძრავი ქონების მართვას, მრავალბინიანი შენობების ტექნიკურ და სანიტარიულ მოვლა-პატრონობას.

  როგორ მუშაობს მმართველი კომპანია

  მფლობელი მმართველი კომპანიასთან ხელშეკრულებას დებს. ბინის მესაკუთრე ვალდებულებას იღებს ყოველთვიურად გადაიხადოს დოკუმენტით გათვალისწინებულ მომსახურების საფასურს.
  მმართველი კომპანია სანაცვლოდ იღებს ვალდებულებას უზრუნველყოს მაცხოვრებლების იმ საკითხების სწრაფი გადაწყვეტა, რომლებიც სახლის ყოველდღიურ მოვლასთან დაკავშირებულია. არსებობს სამი ტიპი მმართველი ორგანიზაცია:

  1. უშუალოდ მმართველი – ისინი პასუხს აგებენ უძრავი ქონების გაქირავებას.
  2. ექსპლუატაციური – ასეთები პასუხს აგებენ კომუნალური სამსახურების შეუფერხებლად მუშაობას, საცხოვრებელი კომპლექსების ტექნიკურ და სანიტარიულ მდგომარეობას.
  3. ჰიბრიდული – ისინი ასრულებენ პირველი ორი ტიპის ამოცანებს, ანუ მართავენ უძრავ ქონებას და უზრუნველყოფენ შენობის გამართულ მუშაობას.
  საქართველოს დეველოპერთა ასოციაციის Sea Inside-ის საცხოვრებელი კომპლექსების უმეტესობა ჰიბრიდულია.

  რა პასუხისმგებლობა ეკისრება მმართველ კომპანიას:

  • მოიზიდონ მოიჯარეები, განათავსონ ბინის რეკლამა დაჯავშნის საიტებზე
  • აკონტროლონ სტუმრების შესვლის და გასვლის პროცესები
  • სტუმრების გამგზავრების შემდეგ ბინის დასუფთავების ორგანიზება
  • მესაქუთრის ინფორმირება შემოსავლის შესახებ
  • კომუნალური და სხვა გადასახადების გადახდა
  • განახორციელოს მცირე რემონტი
  • ადგილობრივი ტერიტორიის გაუმჯობესება
  • ფასადის განახლება
  • კომუნიკაციების გამართული მუშაობის მონიტორინგი
  • ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემის ექსპლუატაციის მონიტორინგი
  • ქონების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა

  თუ მმართველი კომპანია შეწყვეტს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებას, მფლობელს უფლება აქვს მიმართოს სასამართლოს კომპანიის პასუხისმგებლობის დაკისრების, ზიანის ანაზღაურებისა და დაკარგული მოგების ანაზღაურების მოთხოვნით. უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენს პრაქტიკაში მმართველი კომპანიისგან დარღვევის შემთხვევები არ ყოფილა. შეიძლება იმიტომ, რომ სასტუმროს Sea Inside-ის საცხოვრებელი კომპლექსების მმართველი კომპანიები – ცნობილი საერთაშორისო ბრენდებია (Holiday Inn, Marriott, Hilton, Ibis Styles და სხვა). ეს არის იმის გარანტია, რომ გაწეული მომსახურება საერთაშორისო სასტუმროების ქსელების სტანდარტების შეესაბამება.

  დახმარება საქართველოში გადასვლისას
  დატოვეთ მოთხოვნა და ჩვენ ვუპასუხებთ თქვენს ყველა კითხვას, გეტყვით გადაადგილების სირთულეების შესახებ
  და გაგიძღვებით შემდგომ ნაბიჯებზე.